Mam'zelle Nitouche : Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche : Opereta u tri čina (četiri slike)