Brijač iz Berriaca ; Cavalleria rusticana Komedija u jednom činu ; Opereta u jednom činu