Ženska urota : Komedija u tri čina = Lysistrata
Ženska urota : Komedija u tri čina  =  Lysistrata