Ženska urota Komedija u tri čina = Lysistrata
Ženska urota Komedija u tri čina  =  Lysistrata