Auguštin, Dana (1980)
Auguštin, Dana (1980)
6
Augustinović, Katica-Kaja (1949)
Augustinović, Katica-Kaja (1949)
13
Augustinčić, Antun (1900-1979)
Augustinčić, Antun (1900-1979)
16
Augustinčić, Aleksandar
Augustinčić, Aleksandar
17
August II poljski kralj(1670-1733)
August II poljski kralj(1670-1733)
20
Augusta, Jan (1500-1572)
Augusta, Jan (1500-1572)
24