Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ; Zagreb)
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ; Zagreb)