Izložba Ljube Babića, Umjetnički paviljon(1913(1913(Zagreb)
Izložba Ljube Babića, Umjetnički paviljon(1913(1913(Zagreb)