Izložba Ljube Babića, Umjetnički paviljon19131913 ; Zagreb)
Izložba Ljube Babića, Umjetnički paviljon19131913 ; Zagreb)